12. Советување на МАКО СИГРЕ–Успешно справување со предизвиците во енергетиката преку зајакната соработка и поголемо вклучување на младите

од Nikola Popovski

Успешно пресретнување на предизвиците во енергетскиот сектор, забрзана енергетска трансформација, дигитализација и спојување и интеграција на пазарите на електрична енергија, се дел од темите на 12.Советување на Националниот комитет на Северна Македонија, во организација на Здружението на инженери, МАКО – СИГРЕ, членка на СИГРЕ – Меѓународна конференција на големи енергетски системи.

„Енергетскиот сектор се наоѓа во многу динамичен период кој носи низа предизвици, а промените се одвиваат со огромна брзина. Се соочуваме со процеси како: нестабилност на цени, отворени прашања со зголемување на трошоците на мерните оператори, интеграција на пазарите, складирање на енергија и слично. За да ги реализираме овие процеси соодветно и да создадеме услови за развој, неопходна е поголема соработка“, истакна Сашо Салтировски, актуелниот претстедател на МАКО СИГРЕ и управител во ЕВН Електро Дистрибуција.

Фокус на изложените стручни трудови на конференцијата е ставен на електроенергетскиот систем, а целта е да се овозможи размена на знаење и стекнати искуства помеѓу академската заедница, индустријата и сите чинители во електроенергетскиот сектор.

Министерот за економија Крешник Бектеши, на свеченото отворање на Советувањето истакна: „Развој и модернизација на електроенергетскиот сектор во државата е наш фокус. Но, за да го постигнеме тоа неопходни ни се знаење, технологии и квалитетен кадар на инженери. Политиките кои ги носи Владата секогаш се во соработка со експертската јавност. За да има прогрес неопходно е да се фокусираме и да ги задржиме и да ги поддржиме нашите студенти кои се иднината на државата“.

МАКО СИГРЕ, покрај другите активности, во континуитет дава поддршка на студентите на техничките факултети од сите студиски години, а за најдобрите обезбедени се и награди. Но, и покрај тоа последните трендови во образовниот процес, податоците укажуваат на се помал интерес кај студентите за електро-техничките струки. Продеканот за финансии и соработка со стопанство на Факултетот за електротехника и информациски технологии во Скопје, проф. д-р Владимир Атанасовски потенцираше дека се помал е бројот на пријавени студенти на факултетот и апелираше за заеднички активности во насока на промена на овој тренд.

Во рамките на 12.Советување на МАКО СИГРЕ организирани се и сесии на студиските комитети, технички презентации и предавања од истакнати инженери и научници. Годинава има околу 350 учесници, а пријавени се над 80 научни трудови. Настанот се одржува во Охрид, од 17 до 19 септември.

Слични содржини