А1 Хрватска гради 120 мини – соларни електрани

од desk4

Вториот по големина телеком во Хрватска, А1 Хрватска, започна со изградба на 120 соларни централи. Тоа е програма за модернизација на нејзините базни станици низ цела Хрватска и нивна подготовка за лансирање на мрежата 5G.

Како дел од проектот, 200 бесплатни ладилници ќе бидат инсталирани во базните станици. Овие се енергетски ефикасни системи за ладење на базната станица кои се покажаа толку успешни во пракса што ја намалуваат употребата на климатизери на десетина претходни потреби.

Томислав Макар, генерален директор и информатичка технологија за технологија А1 Хрватска, вели дека во рамките на групата А1, тие се лидери во зелените проекти и дека хрватската компанија веќе го намалила јаглеродниот траг за дури 75 проценти. Тој наведува дека се префрлиле на програмата ЗЕЛЕН на ХЕП, преку која купуваат електрична енергија исклучиво од обновливи извори на енергија.

– Целата група А1 си постави за цел да стане јаглерод неутрален до 2030 година и проектот Life4GreenBroadband е чекор во таа насока. Наша одговорност е да им обезбедиме на корисниците сигурна и стабилна врвна мрежа на гигабити, но исто така и на одговорен начин да им овозможиме да уживаат во сите свои перформанси без грижи со минимално влијание врз околината – вели Макар.

Мартина Драгичевиќ, директор за регулаторни работи и фондови на ЕУ А1 Хрватска посочува дека тие добиле 55 проценти од грантовите од програмата „Lifeивотот на ЕУ“ преку договор со Европската комисија. Вкупната вредност на инвестицијата е 16,3 милиони куни. Дополнителни 200.000 евра беше најавено дека ќе бидат кофинансирани од Фондот за енергетска ефикасност.

– Преку програмата Life4GreenBroadband, ќе ја зголемиме употребата на обновливи извори на енергија и значително ќе ја намалиме потрошувачката на електрична енергија и емисиите на јаглерод диоксид – нагласува Драгичевиќ.

Со имплементација на соларни панели и систем за бесплатно ладење, А1 Хрватска годишно ќе ја намали потрошувачката на електрична енергија за 1,72 милиони kWh, што е исто така намалување на емисиите на СО2 за 404 тони.

Горан Матош, раководител на оперативна поддршка за мобилната мрежа за пристап до А1 Хрватска, вели дека тие водат во употребата на соларни панели во целата група А1.

– Имаме најголем удел на соларна употреба во групата А1, и иако се очекуваше дека целиот овој проект го правиме во Далмација, каде има најмногу сонце, тоа не е. Ние го правиме тоа низ цела Хрватска, а првиот ваков тест-систем го имавме во Славонија во Жупања – вели Матош.
Томислав Макар објаснува дека најголемата потреба за вакви хибридни системи во базните станици во националните паркови, Велебит и слични места каде што инаку поставувањето и одржувањето на инфраструктурата е предизвик.

– Нашиот план е да користиме различни форми на обновливи извори на енергија. Нашите мини-соларни централи, на пример, генерираат енергија од 40 до 50 kWh на ден по базна станица, а има и ветерни електрани и горивни ќелии – заклучува Макар.

Слични содржини