Анализите потврдија: Скопската вода е безбедна за пиење

Скопската вода е безбедна за пиење, но и микробиолошки исправна, соопштија од ЈП „Водовод и канализација“.

Според извештајот направен на 16. ноември годинава од стран на Секторот за санитарна контрола, сите примероци соодвестуваат на Правилникот за барања за безбедност и квалитет на водата за пиење.

За анализа биле земени 186 примероци за физичко-хемиска и 186 примероци за микробиолошка анализа на вода за пиење од 40 мерни места во Скопје.

Слични содржини