„Булгартрансгаз“ заработува од преносот на гас до Грција и Северна Македонија

од Vladimir Zorba

Во ситуација на пандемија, „Булгартрансгаз“ ЕАД продолжува со својата активност без прекини. За деветте месеци компанијата има зголемување на приходите во споредба со истиот период минатата година, читаме во привремениот финансиски извештај. Главните клиенти на компанијата не ги ограничија значително или запреа своите активности поради коронавирусот.

Различните рестриктивни мерки наметнати во голем број земји, погодени од брзото ширење на Ковид-19, исто така, имаат влијание врз навременото спроведување на планираните инвестициски активности од страна на компанијата. Некои изведувачи за услуги, снабдување и градежништво со кои „Булгартрансгаз“ ЕАД склучи договори не беа во можност да ги исполнат своите обврски поради затворањето на границите и строгите ограничувања на движењето на луѓето и опремата.

Според менаџерите, компанијата има доволно капитал и ликвидни средства за да ги сервисира своите оперативни активности и долгови.

Приходите на „Булгартрансгаз“ ЕАД за првите девет месеци се од обезбедувањето услуги за пристап и пренос на мрежата за пренос на гас до границите со Турција, Грција и Северна Македонија, како и обезбедувањето услуги за складирање на природен гас во „Чирен“, сопственост на „Булгартрансгаз“ ЕАД.

Има зголемување на приходите од пренос на природен гас во трети земји и од складирање на природен гас. Сепак, готовинските приходи од преносот на природен гас преку националната мрежа за пренос на гас се пониски. Сепак, на крајот, вкупните приходи од дејноста на државната компанија се зголемија на 276,18 милиони лева (околу 138 милиони евра). Повеќето од овие средства се од странски пазари (пренос на гас во Турција, Грција и Северна Македонија) – 219,86 милиони лева. Исто така, има приходи од 5,46 милиони лева од други активности.

Аванси, направени за набавка на средства во периодот од јануари до септември, изнесуваат вкупно 385,04 милиони лева и се поврзани со претплатени износи според склучените договори за изградба и пуштање во работа на гасоводот за пренос од бугарско-турската граница до бугарско- српската граница, пренасочување на гасоводот Тарговиште, градежни и монтажни работи, модернизација на три компресорски станици и други.

Слични содржини