Актуелно
Почетна / Локално / Десет навики кои ќе им бидат неопходни на агрономите во текот на следните 5 години

Десет навики кои ќе им бидат неопходни на агрономите во текот на следните 5 години

Иднината на земјоделскиот сектор е во рацете на луѓе кои можат да управуваат со дигиталната технологија.  Програмите за обука во областа на  агрономијата значително ќе се променат во блиска иднина. Дигиталната технологија, автоматизацијата и вештачката интелигенција продираат во повеќе области на агробизнисот и во суштина ги трансформираат барањата за навиките и надлежностите на земјоделските професионалци, пишува PrecisionAg.

Поддршка за  успех на младите земјоделци

Неодамнешниот извештај за иднината на професиите, претставен на Светскиот економски форум во Давос, идентификуваше список на вештини што ќе бидат најпотребни за 5 години. Сите овие 10 вештини ќе бидат важни за работниците во која било индустрија.

Како може да се реализира оваа професионална прогноза во земјоделството? Што треба итно да учат агрономите, раководителите на фармите и земјоделците? Одговорите на овие прашања прочитајте ги во продолжение на овој прилог.

  1. Тродимензионален поглед.

Никој не ја елиминира потребата да се учат и да се знаат предметните области – агрономија, агрохемија и други гранки на земјоделските науки. Но, сега искуството од долгогодишна фарма се повеќе се внесува во базата на податоци и се засилуват со помош на вештачката интелигенција и машинско учење. Искусните агрономи од целиот свет се повеќе ја преземаат улогата на консултанти и даватели на податоци. Голем дел од стекнатото агрономско искуство е поделено во единици и нули и се достапни на светско ниво. Ова овозможува сложени и добро осмислени решенија. Ова е револуционерно за земјоделството. Комбинацијата на класична агрономија и дигитализација го става земјоделското производство на  едно ново ниво. Размислувањето на агрономот во наредните години се повеќе ќе зависи од „тродимензионалното“ збогатување со нови можности. Токму овој начин на размислување не само што ги задоволува различните потреби на агробизнисот, туку и прави предвидувања.

2 . Стратешко размислување

Агрономите кои се потпираат само на сопственото искуство, набљудување и „интуитивно чувство“ се минато. Агрономијата во дигиталната ера носи значителен дел од аналитичката работа на програмите. Ова заштедува време да размислите и да донесете стратешки одлуки. Експертите додаваат дека агрономите ќе се соочат со повеќе потреби за дигитализација на земјоделството. Една од нив е можноста да се оценат нови идеи и решенија. Особено, да се утврди колку е оптимално и етично да се користи една или друга технологија.

3.Креативен пристап

Агрономијата како  професија отсекогаш се сметала за креативна. Секоја сезона, секоја култура, секое специфично поле – секогаш треба ново индивидуално решение. Убавината на новите технологии е што тие значително го прошируваат опсегот на такви прифатливи решенија за секоја индивидуална фарма.  Ова веќе го чувствуваат „дигиталните агрономи“ – агрономи во 21 век кои претпочитаат активно да користат онлајн алатки, платформи и решенија. Овој нов вид на агрономи ги  разбираат  новите технологии и производи, ги тестираат на нивните полиња и ги практикуваат најдобрите практики. Дигиталните агрономи исто така ги прифаќаат неизбежните разочарувања од некои нови  видови на производи.

4.Координација со другите

Глобализацијата и дигитализацијата на земјоделскиот бизнис бара агрономот да знае со барем еден странски јазик. Поради оваа причина, најбаран е англискиот. Неопходен е за успешно совладување на новата опрема, нови технолошки решенија итн. Покрај тоа, јазикот му помага на агрономот да одржува односи со глобалните добавувачи на семе, производителите на опрема и центрите за услуги.

5. Емоционална интелигенција

Спроведувањето на дигитална иновација бара агрономот да управува со своите емоции, како и да ги разбере и користи емоциите на другите луѓе во комуникацијата. Како да се справиме со предрасудите, како може агрономот да се мотивира себеси и своите вработени да постигнат најдобри резултати? Научниот концепт на емоционална интелигенција и програми за неговиот развој веќе им помогнаа на многу сопственици на големи компании. Од оваа вештина ќе имаат корист и агрономите и земјоделците.

6.Анализа и носење на одлуки

Преку експертско оценување во текот на сезоната, земјоделецот треба да донесе над 40 различни одлуки во ограничен временски период. Многу од овие решенија се предмет на дигитализација. Сепак, дигиталните способности во моментов се користат само делумно. Каналите за добивање информации се зголемуваат, поради што се зголемува вредноста на вработениот кој е во состојба да ги систематизира и анализира добиените податоци, а потоа, врз основа на добиените информации, да донесе оптимална одлука за компанијата. Притоа брзината со која  извлекува заклучоци ќе биде еден од клучните критериуми за проценка на оваа навика.

7. Земјоделскиот пазар како потрошувач на услуги

Самиот земјоделски пазар е потрошувач на широк спектар на услуги од компании што произведуваат семиња, ѓубрива, земјоделски машини, производи за заштита на растенија и многу повеќе. Сè уште е потребно активно барање начин што ќе  им помогне на земјоделците,  во решавањето на постојните проблеми со агробизнисот. Светскиот бизнис на специјалисти  агрономи е веќе развиен во голема мерка. Оваа насока ќе се бара во иднина. Компаниите кои ќе можат да ги обезбедат посакуваните услуги за земјоделците ќе имаат значителен раст на клиентите. На пример, земјоделската машинерија станува сè покомплексна. Навиките на обичен земјоделец или механичар не се доволни за да поправат паметен трактор.  Потребно е познавање на микроелектроника, програмирање и мрежни технологии. Затоа, во следните 10 години, професиите на консултант за земјоделски машини, инженер за услуги или инженер за земјоделство, чии одговорности вклучуваат одржување и поставување на паметни машини, ќе бидат се попопуларни.

8. Вештини за преговарање

Навиката за преговори, која претходно се сметаше за неопходна само за трговците и менаџерите, сега станува важна за секој што е вклучен во агробизнисот. Поволно е да продавате идеи на други, да прифаќате одбивања или да преговарате за компромиси. Овие вештини стануваат неопходни за да се зголеми ефикасноста на работата во компанијата и исто така во интеракција со надворешните партнери.

9.  Когнитивна флексибилност

Можеме ли  брзо да се префрлиме на различни задачи? Колку добро постапуваме во услови на неизвесност и двосмисленост? Флексибилноста на размислување е важен квалитет што мора да биде достапен во дигиталното доба. Ја гарантира благосостојбата на претпријатието. Овој квалитет ќе се бара при продолжување на системите за автоматизација на конверзија кога клиентот го добива излезот директно од производителот.

10.Дигитална компетентност

Способноста да се работи со современа дигитална технологија е пресудна во агробизнисот. Способноста да се работи со компјутери, беспилотни летала, дигитални платформи помага значително да се скратат трошоците за спроведување со големи технолошки операции. На пример, диференцираната технологија за ѓубриво може да заштеди до 1/3 од трошоците во споредба со традиционалниот пристап. Покрај тоа, пристапот до глобалното складиште за земјоделско знаење постојано ги збогатува надлежностите и можностите на секој агроном, каде и да се наоѓа во светот.

loading...