Дигитален „Лазар“: Србија ја доби својата криптовалута

од Nikola Popovski

Владимир Павичевиќ, брокер и магистер по економија од Јагодина, е издавач на дигиталната валута „Лазар“ која е врзана за динарот, со девизен курс од 1 DVL = 0.0001 динар, пишува „Екапија“.

Тој најави првична понуда за купување на оваа дигитална валута врз основа на претходна претплата. Издавањето е 7.700.000.000 индивидуални единици на ДВЛ, а вкупната емисиска вредност на ДВЛ е 7.700.000 динари (65.254 евра).

Како што е наведено на страницата на дигиталната валута „Лазар“, таа ќе се понуди на продажба преку реклами во печатени и електронски медиуми, во количина што е намалена од вкупната количина на дигитална валута „Лазар“. Станува збор за, објаснува издавачот, за компензација на услугите на стекнувачите на дигитален имот на лица кои го „минираат“ овој дигитален имот врз основа на Законот за дигитален имот. Од вкупниот број на издадени единици на дигитална валута – „Лазар“, односно од 7.700.000.000 единици, за т.н. процес. „рударство“ се планира да се оддели и да се пренесе на стекнувачите во износ до 2.200.000.000 „Лазари“.

Издавачот наведува и дека со цел да се прошири побарувачката за ДВЛ, до 2.500.000.000 единици од оваа валута ќе им се припишат бесплатно на новите корисници на ДВЛ, т.н. „Чешмата на Лазар“.

За бесплатна претплата и продажба врз основа на претплата, издавачот издвои 3.000.000.000 единици ДВЛ по повластена цена на емисија од 0,001 динари за еден. Минималниот износ за извештајот за набавка се утврдува во износ од 10.000 динари и максималниот износ од 100.000 динари.

Како што е наведено во текстот на огласот, регистрацијата на заинтересирани инвеститори за набавка на ДВЛ се врши до 14 јули 2021 година, со регистрација на е-пошта на издавачот. Издавачот се обврзува да им отвори на инвеститорите т.н. „дигитален паричник“.

Исто така, се забележува дека таканаречената „секундарна трговија“ со дигитални средства ќе биде можна кога ќе се конституираат даватели на услуги поврзани со дигитални средства и започнат со работа.

Заинтересираните инвеститори во ДВЛ можат да добијат бесплатен увид во „белата книга“ на веб-страницата на издавачот, пренесуваат српските медиуми.

Слични содржини