Дискусија за критериумите за избор на клучните области кои ќе влезат во Националната развојна стратегија

од Stefanija Kuzmanovska
145 прегледи

Подготовката на Националната Развојна стратегија продолжи со денешниот консултативен состанок на кој се презентираа критериумите според кои ќе се утврдуваат темите од приоритетна важност за развој во Република Северна Македонија. Областите на кои ќе се фокусира стратегијата ќе се определат во консултација со сите општествени и политички чинители, вклучувајќи ја академската и бизнис заедница и граѓанскиот сектор.

На состанокот, заменикот на претседателот на Владата, Фатмир Битиќи, министерот за финансии, Фатмир Бесими, Генералниот Секретар на Владата, Методија Димовски, Амбасадорите на Обединетото Кралство, Метју Лосон, и на Република Словачка, Хенрик Маркуш, Постојаниот координатор на ОН, Росана Дуџак и Постојаниот Претставник на УНДП, Армен Григорјан, дискутираа за Рамката за утврдување на критериуми за избор на тематски области за Националната развојна стратегија. Рамката ќе претставува клучна платформа во процесот на донесување одлуки, и со неа се минимизира пристрасноста од секаков вид, се обезбедува партиципација од различни групи и засегнати страни и се промовира одговорност и транспарентност.

Националната развојна стратегија има за цел да му даде на општеството јасна слика за заедничките очекувања и развојни цели и насоки, за чие остварување е потребно сеопфатно вклучување на јавноста и сите општествено политички чинители. Носител на процесот на создавање на Националната развојна стратегија е Владата на Република Северна Македонија, а изготвувањето на овој стратешки документ се реализира со поддршка на Програмата за развој на Обединетите Нации (УНДП), Британската Амбасада во Р.С. Македонија и Министерството за финансии на Република Словaчка.

Во минатиот период во рамки на активностите за изготвување на НРС се работеше на развој на методолошки пристап, оперативна структура, беа организирани бројни визионерски работилници, изработени се дваесет и три тематски студии, а беше развиена и дигитална платформа www.nrs.mk и комуникациска кампања. Организирани беа и бројни презентации за запознавање на клучните засегнати страни со НРС процесот, а МАНУ врз основа на направените анализи изработи сумарна анализа за моменталната состојба, состојбите и предизвиците во Република Северна Македонија.

Слични содржини