Тој рече дека очекуваат добри резултати во Тетово и Гостивар.