Маж или жена? Која ви е посилна страна на мозокот

Мозокот е поделен на две половини, а една страна од мозокот ви е доминантна. Погледнете ја сликата и откријте која е.

Доколку прво видовте маж, десната страна ви е доминантна

Кога размислувате за нешто, прво донесувате заклучок, а потоа наоѓате причини кои ќе го поткрепат. Бидејќи само ви требаат потребните информации, вашиот начин на размислување е многу брз со споредба со другите. Овој вид на размислување е супер бидејќи сте во можност да ги попгледнете минатите информации кои не ве носат до брзи заклучоци.

Доколку прво видовте жена, левата страна ви е доминантна

Вие секогаш ги собирате сите факти пред да дојдете до заклучок. Тоа е многу флексибилен и слободен начин на размислување, бидејќи кога ги имате сите факти, тоа ви овозможува да ја согледате ситуацијата од различни агли. Многу сте креативни и имате способност да се соочувате со ситуации кои моментално се менуваат. Имате моќ да извлечете заклучок од вртоглава низа мисли.

Слични содржини