На јавна расправа ќе се разгледа можноста Водно да биде заштитно подрачје

Во рамки на јавната расправа за Нацрт-одлуката за прогласување на дел од планината Водно за заштитено подрачје во категоријата V – Заштитен предел, денес ќе разговараат Министерството за животна средина и просторно планирање, како и Градот Скопје.

За потсетување, Нацрт- Одлуката е објавенана Единствениот национален електронски регистар на прописи во Република Северна Македонија (www.ener.gov.mk) и на веб страната на Министерство за животна средина и просторно планирање (www.moepp.gov.mk), за доставување на коментари, забелешки и консултации со засегнати страни.

Слични содржини