Објавени податоци: Каде е најскапиот, а каде најевтиниот живот во Европа?

од Nikola Popovski

Според Евростат, цените на потрошувачките добра и услуги во земјите-членки на Европската унија во 2020 година варирале многу.

Најскапиот живот е во Швајцарија, а од земјите на Европската унија, тоа е Данска, која има највисоко ниво на цени, дури 141 проценти над просекот на ЕУ. Следат Ирска и Луксембург со 136 проценти и Финска со 126 проценти.

Најниско ниво на цени е забележано во Романија – 55 проценти од просекот на ЕУ, во Бугарија 56 проценти и во Полска 58 проценти.

Резултатите се базираат на истражувања на цени кои опфаќаат повеќе од 2.000 различни производи за широка потрошувачка и услуги, спроведени во 37 европски земји кои учествуваат во програмата Евростат – Паритетите на куповната моќ на ОЕЦД (ЈПП). Во групата на земји-учеснички учествувале 27 земји-членки на ЕУ, три земји на ЕФТА (Исланд, Норвешка и Швајцарија), Велика Британија, пет земји-кандидати (Албанија, Црна Гора, Северна Македонија, Србија и Турција) и Босна и Херцеговина како потенцијален кандидат земја.

Нивото на цените за рестораните и хотелите во 2020 година било трипати повисоко во најскапата земја отколку во најевтините. Цените се движеле од 46 проценти од просекот на ЕУ во Бугарија, 53 проценти во Романија и 56 проценти во Унгарија, до 154 проценти од просекот во Данска, проследено со Шведска 138 проценти и Финска 131 процент.

Алкохолот и тутунот се рангирани на второто место според разликите во цените, а најниско ниво на цени е забележано во Бугарија со 61 процент, Унгарија со 69 проценти и Полска со 70 проценти и највисоко во Ирска со 187 проценти од просекот во ЕУ. Следува Финска со 158 проценти, Шведска 136 и Франција 133 проценти. Толку голема разлика во цените главно се должи на разликите во оданочувањето на овие производи меѓу земјите-членки.

Храната и безалкохолните пијалоци биле најевтини во Романија, 66 проценти од просекот на ЕУ и во Полска со 68 проценти од просекот на ЕУ, додека најскапи беа во Данска – 129 проценти од просекот, Луксембург 126 и Австрија 125 проценти .

Облеката спаѓа во групата производи каде цените се разликуваат помалку меѓу земјите-членки, се движат од 73 проценти од просекот во Унгарија до 130 проценти во Данска. Личната опрема за транспорт исто така забележа мало несогласување во цените меѓу земјите членки, при што Полска (80 проценти од просекот на ЕУ) е најевтина, а Данска (137 проценти) е најскапа. Разликите во цените беа ограничени и за електрониката за широка потрошувачка, со 87 проценти од просекот во Полска, и 112 проценти во Холандија и Малта.

Слични содржини