„OFF Fest“ и оваа година доби поддршка од државата, но организаторот 22 години не успева да го направи фестивалот самоодржлив

од Stefanija Kuzmanovska

Министерството за култура со Годишната програма го финансиски ја поддржа организацијата „Скопје Џез Фестивал“, која го организира фестивало „OFF Fest“ и Скопскиот Џез фестивал со над пет милиони денари, како што тоа го прави со годинин наназад. Сепак и покрај тоа, организаторот, „Скопје Џез Фестивал“ се одлучи да го откаже „OFF Fest“ бидејќи не добиле доволно средства.

Оваа организација низ годините редовно добивала и добива средства од државата за организација на OFF Fest и на Скопскиот Џез фестивал, како манифестации од важно значење за државата. Сепак после повеќедецениско постоење на фестивалите, за очекување е нивното финансирање да стане независно и да може да обезбедува доволно средства од продажба на билети и приватни спонзорства.

Стекнувањето на реноме, какво што имаат „OFF Fest“ и Скопскиот Џез фестивал значат и полесно обезбедување на спонзорства, а дополнително кон финансиска независност на фестивалот придонесуваат и билетите за овие два фестивали, чија цена е значително повисока од останатите манифестации кои добиваат поддршка од Министерството за култура.

Организација која редовно добива најголеми средства од министерството, да се жали и откажува фестивал поради помала сума од очекувањата е непочитување на останатите културни работници во државата, кои исто така придонесуваат за развојот на културата и културната сцена во земјава.

Наместо откажување, останатите културни работници кои се одбиени од конкурсот на Министерството за култура или добиле помали средства од тоа што очекуваат, се зафаќаат со работа и ги организираат манифестациите со сопствени средства, преку спонзорства и продажба на билети, а не ја напуштаат идејата и манифестацијата.

На тој начин се покажува дека грижата за културата и изградената манифестација е повеќе од само бизис и начин за лесно стигнување до средства.

Слични содржини