Општина Центар ќе обезбеди 2 милиони денари за ЈП „Лајка“

Општина Центар ќе обезбеди 2.000.000,00 денари од Буџетот за 2021 година, кои ќе бидат наменети за потребите на новоотворениот објект ЈП „Лајка“, за згрижување и благосостојба на животните скитници во Скопје.

Советот на Општина Центар усвои одлука за воспоставување меѓуопштинска соработка со Град Скопје за заловување кучиња на подрачјето на Скопје.

Остварувањето на меѓуопштинска соработка ќе претставува реализација на заеднички цели, интереси и надлежности помеѓу Општина Центар и Град Скопје, кои ќе се однесуваат на заловување и собирање бездомни кучиња, односно, нерегистрирани кучиња кои ќе бидат затекнати на јавни површи на подрачјето на Град Скопје.

„Со градот Скопје имаме одлична соработка и заеднички имаме реализирано многубројни проекти кои се во интерес за нашите граѓани и подобрување на нивниот начин на живот во Центар. Токму заради тоа, јас како градоначалник и советниците на Општина Центар сметаме дека ние како локална самоуправа треба да дадеме поддршка на градот за новоотворениот стационар „Лајка“ и преку заеднички заложби да се стремиме кон намалување и контрола на популацијата на бездомни кучиња на јавните површини, нивно згрижување и секако безбедност за нашите граѓани“ –  изјави градоначалникот Саша Богдановиќ.

Пред неколку години на територијата на Општина Центар, Кралската организација за заштита на животните од суровост од Велика Британија (RSPCA) и регионалниот центар за благосостојба на животните со седиште во Загреб (RAWC) спроведе обука за обучувачи за воспоставување систем за контрола на популација на кучиња и понатамошно нивно згрижување. Приоритет и главна заложба е безбедноста на граѓаните, но и безбедноста и благосостојбата на бездомните кучиња кои се одомаќиниле на територија на општината.

Слични содржини