Руското Министерство за одбрана соопшти кој ќе биде повикан, а кој нема да ѝ служи на татковината

од Nikola Popovski

Министерството за одбрана на Русија одговори на главните прашања за делумна мобилизација.

Ќе бидат повикани оние кои се неопходни за извршување на задачите – тоа се, се разбира, стрелачки, тенкисти, артилерци, возачи, возачи-механичари.

Како таков, нема ред за регрутирање од резервниот состав туку предност имаат оние кои имаат соодветни воени специјалности.

Бројот на регрути се одредува според редовните потреби за комплетирање на воените единици. Еден од главните фактори е присуството на борбено искуство. Ќе бидат повикани и офицери и наредници.

Законски, на мобилизација подлежат на воени лица и наредници до 35 години, помлади офицери до 50 години, високи офицери до 55 години.

Има позиции кои можат да ги пополнат жени со релевантни воени специјалности, како медицински работници, но потребата од такви специјалисти е минимална.

Согласно законот нема да бидат повикани:

* Резервисти-граѓани, тука спаѓаат вработени во компании од одбранбената индустрија

* привремено неспособни од здравствени причини

* ангажирани во постојана грижа за член на семејството или инвалиди од Првата група

* Лицата имаат 4 или повеќе деца на возраст под 16 години

* Лицата чии мајки, покрај нив, имаат 4 или повеќе деца до 8 години и ги чуваат без сопруг

Граѓаните пријавени според утврдената постапка за мобилизација имаат право на одложување, согласно став 1 од член 18 од Законот за мобилизациска обука.

Ако воениот пензионер, без оглед на поврзаноста со органите за спроведување на законот, е пензиониран (над 65 години или поради здравствени причини) и отстранет од воената евиденција, тој не е предмет на мобилизација.

Квоти за бројот на повикани лица од резерва не се утврдени, врз основа на обемот на расположливата мобилизациска резерва, секој регион има посебна мобилизациска задача, зависи од бројот на граѓани со воена евиденција во регионот.

Оние кои постојано живеат надвор од Русија, а не се пријавени во армијата, не подлежат на регрутирање, а оние кои заминале на кратко и се пријавени во армијата по местото на живеење во Русија можат да бидат повикани.

Слични содржини