Владата ќе му предложи на Уставен да ја укине времената мерка за платите на вработените во СЈО

од Vladimir Zorba

На барање на Уставниот суд на Република Северна Македонија, Владата денеска утврди мислење да му предложи на Уставниот суд во најкраток можен рок да ја укине изречената времена мерка, а поднесената иницијатива за поведување постапка за оценување на уставноста на и законитоста на Уредбата со законска сила за јавнообвинителските службеници, истражителите и другите вработени во Специјалното јавно обвиниелство („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 90/2020), во целост да ја отфрли како неоснована.

Слични содржини