Американската стопанска комора во Приштина предложи три решенија за динарот

од Radmila Tasevska

Американската стопанска комора во Приштина денеска претстави три алтернативи за решение на прашањето за динарот, објаснувајќи дека ја разбираат потребата од регулаторен надзор со цел да се обезбеди финансиска стабилност, но дека е императив да се разгледаат краткорочните импликации што регулативата ги има врз финансиската благосостојбата на граѓаните на Косово.

Првата алтернатива вклучува користење на институциите за трансфер на пари меѓу Косово и Србија, што се смета за изводливо, но може да биде помалку практично и поскапо за поединци.

Втора алтернатива вклучува отворање банкарска сметка од страна на Владата на Србија во Србија за „меѓудржавни трансакции“ со соодветни динарски сметки во приштинските банки, истакнувајќи дека овој метод нуди практично решение преку постоечките банкарски односи, со сета можна логистичка сложеност.

Третата алтернатива нуди директен трансфер на средства од која било банка во Србија до која било конкретна банка во Косово за распределба на сметките на индивидуалните корисници, за што Комората нагласува дека таа опција го поедноставува процесот и истовремено обезбедува усогласеност со регулаторните барања.

Се нагласува дека во сите алтернативи, клучно е да се занимаваат со лиценцирање на институциите за увоз на валута, за да се обезбеди соодветно снабдување со динари на Косово и се додава дека Комората ја нагласува важноста од балансирани регулаторни мерки, што промовираат финансиско вклучување и олеснување на „меѓудржавните економски активности“.

Комората на САД бара од сите заинтересирани страни да ги разгледаат „импликациите од неодамна усвоената регулатива и да истражат заеднички решенија кои ги поддржуваат регулаторните цели, како и економскиот прагматизам“.

ЦБК донесе уредба со која се забранува употребата на динарот на Косово од 1 февруари, а пред два дена објави дека презела дополнителни мерки во соработка со банките и другите финансиски институции за, како што велат, олеснување на спроведувањето на уредбата за забрана за употреба на српскиот динар.

Рокот што го одредиле, како што наведуваат, не може да биде подолг од три месеци.

Слични содржини