Импресум

Директор:

Влатко Кошевалиски

Главен уредник:

Влатко Зорба

Контакт: [email protected]

Редакција:

Никола Поповски
Стефанија Кузмановска

Контакт: [email protected]

Социјални медиуми:

Радмила Тасевска

Маркетинг: [email protected]

Фирма: Нет Медиа Груп ДООЕЛ Скопје,
ул. Кеј 13 Ноември Бр. 8/ 2 – 3- Скопје, Центар

Веб-поддршка: Gohost