Импресум

од Aleksandar Petrovski

Директор:

Влатко Кошевалиски

Главен уредник:

Влатко Зорба

Контакт: urednik@nmediagroup.mk

Редакција:

Берта Мартиноска
Никола Поповски
Стефанија Кузмановска

Контакт: desk@nmediagroup.mk

Соработници:

Калина В. Стојановска

Маркетинг: info@nmediagroup.mk

Фирма: Нет Медиа Груп ДООЕЛ Скопје,
ул. Кеј 13 Ноември Бр. 8/ 2 – 3- Скопје, Центар

Веб-поддршка: Gohost