Од Владината седница: Усвоена е Развојната секторска стратегија за правосудството 2024 – 2028 година, во насока на зголемување на ефикасноста на правосудниот систем

од Radmila Tasevska
270 прегледи

Владата, на денешната седница ја разгледа и усвои Информацијата за Развојна Секторска Стратегија за Правосудство (2024- 2028) со Акциски план и донесе Развојна Секторска Стратегија за Правосудство (2024 – 2028) со Акциски план.

Развојната секторска стратегија за правосудството 2024 – 2028 година, според предлагачот, Министерството за правда, е стратешки документ, којшто се донесува заради утврдување, планирање и спроведување на политиките за натамошен развој на првосудниот систем.

При нејзиното финално изготвување, земени се предвид експертски мислења, како и мислењето од Европската комисија.

Покрај прашањата потесно поврзани со судството, Стратегијата, како што е образложено, предвидува и низа мерки во други поврзани области, коишто се значајни за извршување на функциите на правосудниот систем и ефикасно остварување на правата на физичките и правните лица пред правосудните органи.

Стратегијата се фокусира на пет клучни приоритени области: судството и јавното обвинителство, капацитетите на посебните институции на правосудниот систем, индивидуалните професии и јавни служби, Уставниот суд и специфичните правни области (кривична и граѓанска материја), коишто се релевантни за функционирањето на правосудството.

Слични содржини