🎥Епизода 2: Маја Марковска

од GoHost

Колку нашето вртење околу светот ја загадува околината? И дали може да се заработува, а притоа да се направи добро за околината? Како да се искористи отпадот на 9000 компании, кои имаат потенцијал за негово искористување, но не го користат.

Дали е важно финансиски да поттикат луѓето да рециклираат? Дали скапи еколошки мерки можат да функционираат кај македонските граѓани?

Гостинка е екологистката, готвачка и горда селанка – Маја Марковска.

Слични содржини