Централниот одбор на СДСМ вечерва едногласно донесе одлука да се одржи Програмски
конгрес на СДСМ.

CO2

Програмскиот конгрес на СДСМ ќе се одржи на 13 декември.

Програмскиот конгрес на СДСМ е отворен за заинтересираните експерти и претставници
на граѓанскиот сектор кои сакаат да дадат придонес во новата Програма за граѓаните и
за Република Македонија.

CO1

СДСМ ја повикува стручната и граѓанската јавност да се вклучи во заокржувањето на
новата Програма на СДСМ.

Конгресот на СДСМ ќе усвои Програма што ќе биде преточена во Изборна програма на
Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и на граѓаните на Република Македонија.

Со таа Програма СДСМ заедно со граѓаните се надева на победа на 24 април 2016 година.

Слични содржини