ПРЕКУВРЕМЕНА РАБОТА ВО ГЕРМАНИЈА: Како се плаќа и се оданочува прекувремената работа и колку прекувремени часови ви е дозволено да работите?

од Vladimir Zorba

Многу договори за вработување детализираат дали има надомест за прекувремена работа и како вашиот работодавец треба да ви плати за дополнителните работни часови. Не се дозволени клаузули во кои неодреден износ на прекувремена работа автоматски се плаќа со плата. Ваква регулатива е дозволена само доколку бројот на прекувремени часови е ограничен, пишуваат германските медиуми.

Кога вашиот работодавец мора да ви плати прекувремена работа?

Ако вашиот договор за вработување не кажува ништо за одмор или дека мала количина прекувремена работа се компензира со вашата плата, имате добри шанси да добиете надомест за прекувремена работа.

Барем тоа е точно ако не работите на добро платена или раководна позиција. Затоа што во тој случај обично не ве плаќаат на час, туку според резултатите. Извршните директори, адвокатите и лекарите обично не можат ни да очекуваат плата за прекувремена работа.

Ова важи и ако работниците добиваат значително повисоки плати. Ова е случај ако заработувате повеќе од лимитот за придонеси за здравствено осигурување.

Ако ниту еден од горенаведените случаи не се однесува на вас, можеби ќе можете да добивате плата за прекувремена работа – особено ако плаќањето прекувремена работа е вообичаена практика во вашата индустрија.

Според германскиот Граѓански законик (BGB), работодавачот е одговорен за таквиот надоместок за прекувремена работа.

Колку добивам за прекувремена работа?

Ова не може да се каже општо – зависи од тоа колку заработувате на час. Можете лесно да ја пресметате вашата часовна стапка врз основа на вашата бруто плата. Доколку заработувате 3.000 евра бруто и сте вработени 40 часа неделно, тогаш вашата бруто саатница е 17,32 евра.

Пресметката се базира на претпоставката дека месецот има просек 4,33 недели. Саатницата потоа се пресметува на следниов начин: 3.000 / (40 x 4,33) = 17,32 евра.

Доколку сте работеле десет часа прекувремено во еден месец, ќе добиете дополнителен надомест од 173,20 евра.

Добро е да се знае: Работниците со скратено работно време добиваат и редовна плата за час ако работат прекувремено. Меѓутоа, ако работното време го надминува работното време на вработените со полно работно време, вработените со скратено работно време имаат право дури и на плата за прекувремена работа.

Како се оданочува прекувремената работа?

Прекувремената работа е дел од платата и затоа се оданочува на ист начин како и остатокот од платата. Во зависност од тоа колку заработувате, треба да внимавате дека плаќањето прекувремена работа не значи дека одеднаш ќе платите повеќе данок и ќе завршите со помалку пари.

Овој феномен се нарекува ладна прогресија. Тоа се случува кога работникот заработува нешто повеќе бруто и затоа мора да плати повисока даночна стапка. Во најлош случај, суштината е дека нето платата е помала од порано.

Закон за работно време: Колку можам да работам најмногу?

Во тој случај, позначајно би било да се одлучи за надоместок за отсуство за прекувремена работа. Но, работодавачот не е должен да одговори. Компензирањето за слободно време значи дека можете да ги искористите дополнителните часови на работа во друг ден, на пример да ја завршите работата порано, да започнете со работа подоцна или да останете целосно дома.

Добро е да се знае: ако добивате надоместоци за недела, државен празник или ноќна смена, се применува исклучок. Бидејќи некои од нив се ослободени од данок.

Дали треба да работам прекувремено?

Не. Работодавците не можат едноставно да инсистираат вработениот да работи неограничено прекувремено и одеднаш да работи 45 часа неделно наместо 40 часа.

Ситуацијата е поинаква ако изречно сте договориле прекувремена работа во вашиот работен или колективен договор доколку е потребно или ако постои соодветен договор на компанијата.

Законот за работно време (ArbZG) пропишува максимално работно време од 48 часа неделно. Не повеќе од осум часа прекувремена работа неделно би биле дозволени на работа со полно работно време.

Следниот исклучок се применува без оглед на договорот за вработување: вонредна состојба, прекин на електрична енергија или елементарна непогода. Во таков случај, работниците не можат едноставно да инсистираат на нивното нормално работно време – дури и ако прекувремената работа е инаку невообичаена.

Како можам да докажам прекувремена работа?

Според Федералниот суд за труд (BAG), работникот е должен да обезбеди доказ за прекувремена работа. Ова значи дека тој мора да може да објасни точно колку време работел надвор од нормалното работно време за секој ден. Како валиден доказ е доволен фактот што компанијата нуди систем за снимање на времето.

Работниците мора да наведат и какви активности правеле за време на прекувремената работа и дека работодавецот тоа го нарачал или барем бил свесен за тоа и толерирал.

Најдобро е работниците писмено да го потврдат од нивниот работодавец прекувременото работно време. Ако вашиот шеф само го толерирал, треба редовно писмено да го информирате дека сте работеле подолго од договореното.

Дали работодавачот треба да плати прекувремена работа по отказот?

Дури и ако работниот однос завршил, работодавците мора да платат прекувремена работа. Не е важно кој го раскинал договорот и дали се работи за раскинување без отказен рок или за обично раскинување на договорот.

Ако договорот за вработување предвидува компензација на слободното време, можете да го земете и по отказот – се разбира, само ако преостанатото време е доволно за да се намали прекувремената работа. Ако не, можете да се обидете да добиете плата за прекувремена работа. Дали работодавачот ќе се согласи со тоа е друго прашање.

Кога истекува прекувремената работа?

По правило, прекувремената работа истекува по три години, но може да се склучат и други договорни аранжмани.

Според законот за работни односи, прекувремената работа трае најмалку три месеци – така што имате право на плата за прекувремена работа најмалку три месеци.

Слични содржини