Судскиот совет донесе одлука да ги продолжи преговорите за Нацрт-измената на Колективниот договор

од Radmila Tasevska

Судскиот совет на денешната седница донесе одлука да се продолжи со нов рок, односно нови преговори за изнаоѓање решение во врска со Нацрт-измената на Колективниот договор за административните службеници и другите вработени во Судскиот совет.

На денешната 466. седница Судскиот совет, исто така, го усвои и предлог-правилникот за измена на Правилникот за систематизација на работни места во Судски совет заради усогласување по однос на одлука на Влада за преземање на вработен од страна на Владата.

На седницата, исто така, Советот ѝ одобри патни трошоци на судијката Ирена Митреска од Основен граѓански суд Скопје која беше времено упатена во Основен суд Кичево.

Судскиот совет денеска расправаше по повеќе претставки и поплаките од граѓаните и правните лица за работата на судиите, претседателите на судовите и судовите, поднесени до Судскиот совет на Република Северна Македонија.

За точките разгледување на извештаите од работни посети на Основен граѓански суд Скопје, Основен кривичен суд Скопје, Апелационен суд Скопје и Врховен суд на РСМ, одлучување по известување и разно, Советот одлучи да закаже нов термин за продолжение нa 466 седница на 5 декември во 10 часот.

Слични содржини