ЈСП потсетува дека бруцошите имаат право на бесплатен превоз

од Nikola Popovski

Во пресрет на почеток на академската 2023/2024 година, од ЈСП Скопје потсетуваат дека право на студентски годишен билет за бесплатно користење на јавен превоз имаат сите редовни студенти на некој од државните факултети во Скопје на додипломски студии (Прв циклус), без ограничување на возраста.

Процедурата за обезбедување на посочениот тип на билет се врши во некој од седумте центри за персонализација на ЈСП Скопје, со лично присуство на студентот.

Потребни документи се потврда за редовен студент (не постара од еден месец), оригинал индекс и лична карта на увид и 200 ден (еднократен надомест) за изработка на електронска персонализирана картичка „Скопска“.

На бруцошите билетот автоматски им важи до истекот на наредната календарска година (2024 год).

Студентскиот годишен билет за бесплатен превоз важи за неограничен број возења за сите линии (градски и приградски). Билетот не важи во ноќна тарифа.

Од ЈСП потсетуваат дека единствено „Скопска“ со соодветниот билет е единствен валиден документ за бесплатно користење на јавен превоз од страна на студентите кои ги исполнуваат условите за студентски годишен билет. Не се признаваат индекс, потврда за редовен студент и слично.

Слични содржини