За шест месеци 1.072 инспекции, санкции од над 556.000 евра

од Vladimir Zorba

Директорот на Државниот инспекторат за животна средина (ДИЖС), Сретен Стојковски денеска на прес-конференција информираше дека за првите шест месеци годинава реализирани се 1.072 инспекциски надзори, а имало 25 прекршочни санкции.

Тој презентираше извадоци од извештајот за работењето на инспекторатот за периодот од јануари до јуни годинава и даде осврт на тековното работење и активностите на ДИЖС.

– Во овој период се планирани 907, а реализирани се 1.072 инспекциски надзори. Планот е надминат за 165 инспекциски надзори или за 18,2 отсто. Имаше 25 прекршочни санкции, иницирани се постапки согласно законите со максимални санкции од над 556.000 евра во денарска противвредност за сторени прекршоци. 180,000 евра за „Цементарница УСЈЕ“, 180,000 евра за ЈСП Скопје, 110,000 евра за Пејпермил Кочани, 76.000 евра за ВЕ-ГРУП ДООЕЛ, Радовиш, 10,000 евра за Флауер Пауер од Вевчани. Се уште во процедура се и предметите за неколку јавни водоводни претпријатија – ЈП „Водовод“ Прилеп, ЈП „Водовод“ Куманово и ЈП „Водовод“ Скопје. Во извештајниот период се наплатени и платни налози со постапка за порамнување од физички лица заради законски повреди за незаконско управување со отпад, а иницирани се и постапки за спогодување до Комисијата за спогодување при Министерството за животна средина и просторно планирање, појасни Стојковски.

Поднесена е и една кривична пријава против непознат сторител до Основното јавно обвинителство во Охрид од секторот природа, за излевање на нафтен дериват во Студенчишки канал, Охридско Езеро.

– На врвот на инспекциски надзори по закони во прво полугодие од 2023 година е Законот за животната средина – 410, па Закон за управување со отпад – 265, па Закон за води – 121, Закон за управување со пакување и отпад од пакување – 74, Закон за заштита на природата – 48, Закон за управување со електрична и електронска опрема и отпадна електрична и електронска опрема – 13, Закон за управување со батерии и акумулатори и отпад од батерии и акумулатори – 4, Закон за заштита од бучава во животната средина – 4, Закон за квалитет на амбиенталниот воздух – 4, Закон за утврдување на цени на водните услуги – 2 и Закон за хемикалии и Закон за минерални суровини по еден, соопшти Стојковски.

Во првите шест месеци од 2023 година, добиени биле вкупно 50 претставки од граѓаните по пат на достапните начини на комуникација.

– Од вкупно примените 50 претставки, девет биле наменети за инспекторите во ДИЖС, сите останати се однесувале на постапување на општинските/овластените инспектори за животна средина, како и за комунални работи општинските/овластените комунални инспектори. Најчесто претставките се однесувале на управување со отпад, палење на отпад/стрништа на јавни површини, бучава од угостителски објекти, непријатна миризба од чување домашни животни, атмосферски канал и канализација, појасни Стојковски.

Буџетот на ДИЖС, како што посочи, за 2023 година е 36.275.000,00 денари, а реализацијата во првото полугодие била 18.140.206,00 денари или 38.58 проценти.

Слични содржини