Денеска треба да биде објавена Единствената листа на кандидати

од Берта Китинска

Најдоцна до денеска на полноќ треба да биде објавена Единствената листа на кандидати за локалните избори.

Според Роковникот на Комисијата жрепката за утврдување на Единствената листа на кандидат/и ДИК ќе ја одржи најдоцна денеска. ОИК / ИКГС утврдената единствена листа на кандидат/и ќе ги огласи најдоцна 23 дена пред денот определен за одржување на изборите во сите населени места и на избирачките места во општината.

Утврдените листи на кандидат/и во општините во кои најмалку 20% од граѓаните зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик, се објавуваат покрај на македонски јазик и неговото кирилско писмо и на службениот јазик и писмо што го употребуваат граѓаните во таа општина, најдоцна на денеска до 24:00 часот, а утврдените единствени листи на кандидат/и ќе ги објави на својата интернет страница.

Општините, градот Скопје и правните лица кои стопанисуваат со рекламните паноа и билборди се должни локациите кои се нудат за политичко рекламирање да ги распоредат согласно критериумите од член 78-а став 3 од Изборниот законик, по пат на жрепка. Жрепката ја спроведува ДИК, најдоцна до денеска.

Слични содржини