Која е вистината за кристализираниот мед?

од Vladimir Zorba

Често се случува тегла со мед да биде кристализиран. Клиентите одбиваат да го купат, дури и да е од приватен производител на пазарот, бидејќи мислат дека е штетен.

Која е вистината? Кристализираниот мед е целосно нормална состојба на корисниот природен производ. Кога медот ќе се кристализира, тоа покажува дека тој навистина е квалитетен.

Експертите коментираат дека брзината со која домашниот мед ќе се кристализира зависи од неговиот вид, начин на собирање и складирање. Јадете кристализиран мед од багрем илилипов мед, кој тешко се кристализира или во принцип се кристализира бавно.

Мед од репка, од сончоглед, билен или овошен мед се кристализира уште во првите денови до неколку недели откако бил на центрифугирање. Кристалите од ваквиот мед можат да бидат помали или поголеми. Кога соодносот во медот на фруктоза кон глукоза е висок, кристализација се одвива доста бавно.

Кристализација се одвива на температура од 13 до 15 степени. Штом медот ќе стане кристализиран мед, значи дека е квалитетен и акцелератори на кристализација се јавуваат уште при присуството на цветен полен и кристали гликоза, воздушни меури, други нечистотии.

Бидејќи оваа информација не е позната на многу корисници, а кога производителот објаснува, ние мислиме дека не лаже, за да си ја продаде стоката,но производителите почнуваат да го топат медот и кога го варат во водена бања.

Тоа варење во кеса е штетно, бидејќи се добива трансформација на шеќерите и ако температурата била висока, од корисен медот може да стане карцерогенен.

loading...

Слични содржини