Одликувања за првите луѓе на МСМЈЛК при УКИМ по повод Денот на македонскиот јазик

од Vladimir Zorba
301 прегледи

Денот на македонскиот јазик, Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје го посвети на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура (МСМЈЛК при УКИМ) и остварувањата во афирмацијата на македонистиката.

„Од школа за македонски јазик за странски слависти, на чие прво издание имало 21 учесник од 12 земји, Семинарот прерасна во главен придвижник и стожерник на развојот на македонистиката на странските универзитетски центри и академско јадро на меѓународната афирмација на македонскиот јазик, литература и култура. Факт е – токму МСМЈЛК при УКИМ е оној што е заслужен не само за тоа што денес, македонистиката се изучува на универзитетите ширум светот, туку и што македонистиката има бројни посветеници и афирматори на сите континенти – истражувачи, универзитетски професори, книжевни преведувачи, публицисти… Тие се дел од оние над 4000 учесници на школите на Семинарот, но и од некогашните и сегашни студенти на лекторатите по македонски јазик на странските универзитети. Ама заслужен е и за тоа што како резултат од неговата соработка со странските универзитетски центри, денес има и македонистички подмладок во странските академски и културни средини, кој е една од гаранциите за перспективите на странската македонистика во времето што е пред нас.

Но, исто толку, неспорен факт е и дека Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура е оној што веќе пет децении го поттикнува развојот на странската македонистичка научна мисла.” – истакна ректорот на УКИМ, проф. д-р Никола Јанкуловски.

УКИМ, во знак за признание за посебен придонес за афирмацијата на македонистиката, додели благодарници на универзитетските професори – директори на МСМЈЛК при УКИМ од неговото основање наваму: акад. Александар Спасов (постхумно), акад. Божидар Видоески (постхумно), проф. д-р Томе Саздов (постхумно), проф. д-р Кирил Конески (постхумно), проф. д-р Томислав Тодоровски, проф. д-р Коста Пеев, проф. д-р Максим Каранфиловски, проф. д-р Емилија Црвенковска, проф. д-р Славица Велева и проф. д-р Весна Мојсова-Чепишевска, која со МСМЈЛК при УКИМ раководи од 2019 година.

Признание e доделено и на лекторот кој досега најдолго се посвети на развивањето на дејноста на МСМЈЛК при УКИМ, Роза Тасевска.

„Во оваа година, кога чествуваме и 120 години од објавувањето на клучната книга за македонистиката – ‘За македонцките работи’ од Крсте Петков Мисирков, чинам, нема посоодветен ден за да се случи ова, од овој – Денот на македонскиот јазик. Затоа што објавувањето на македонската азбука на 5 мај 1945 година е клучен миг во кодификацијата на македонскиот литературен јазик со која се остварија заложбите на Мисирков од 1903 година. А коментирајќи ги нападите врз македонскиот јазик од некои политички и научни центри, Конески, во една прилика истакна: ‘најдостојниот одговор ние го даваме тогаш, кога знаеме да ги цениме како што треба и да ги штитиме придобивките на јазичното поле од 1945 година, како суштествена компонента на нашиот национално-културен развиток. Секакво поинакво постапување би значело пројава на лекомисленост во една сериозна ситуација.’ Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура, веќе речиси 56 години е заштитник и афирматор на тие придобивки. И онака како што нè учеше Конески го дава најдостојниот одговор – и дома, и ширум светот. Притоа, треба да имаме предвид и дека Семинарот не само што го вреднува она што е веќе суштетвена компонента, туку постигнува резултати кои се и клучни за нови поглавја на нашиот национално-културен развиток, вклучително и преку Меѓународната научна конференција која е централна точка на меѓународниот научен интерес за македонистиката.” – посочи ректорот на УКИМ, Јанкуловски.

Во завршницата на настанот беше посочено: „Со заложбите и остварувањата на МСМЈЛК при УКИМ, развојот на странската македонистика веќе се одвива по цврсто утврдена патека на која има јасни патокази за развојот во времето што следи. Аманетот на Конески се остварува и ќе се остварува. Македонскиот збор и мисла одекнуваат низ светот! “

Слични содржини