Продолжен рокот за поднесување барања за користење средства од ИПАРД за диверзификација на фарми

од Ивана Рамаданова

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, по барање на заинтересираните странки го продолжи рокот за аплицирање за мерка 7 „Диверзификација на фарми и развој на мали бизниси“ која се финансира од ИПАРД 2 програмата.  Наместо до 18 ноември сите заинтересирани апликациите ќе може да ги доставуваат до 3 декември 2019 – та година.

Директорот на АФПЗРР, Николче Бабовски, преку соопштение за јавноста информира дека со ова им се дава доплнителна можност за прибирање и комплетирање на целокупната документација што е потребна за аплицирање за добивање на средствата од ИПАРД 2 Програмата, поточно од Мерката 7 „Диверзификација и развој на мали бизниси“.

Преку Јавниот повик за Мерката 7 „ Диверзификација на фарми и развој на мали бизниси“ од ИПАРД 2 Програмата, вкупно на располагање се 16,6 милиони евра. Оваа мерка овозможува реализација на инвестиции во модернизација на постоечките или отворање нови погони за производство на тестенини, пијалоци, колачи, пекарски производи, фарми за одгледување на зајаци, дивеч, насади за дрва и дрвна маса, аквакултурни фарми за слатководна риба, сместувачки капацитети како и отворање ресторани кои нудат угостителски услуги. Согласно програмата до 65 отсто од прифатливите трошоци за реализираната инвестиција ќе им бидат вратени на апликантите преку средствата од ИПАРД 2 Програмата. Со ефикасно искористување на оваа мерка ќе се придонесе за отворање нови работни места во руралните средини со што ќе се намали руралната депопулација, подобрување на квалитетот на живот во руралните средини и зголемување на нивото на економската активност.

Во соопштението се наведува дека преку  Мерката „Диверзификација на фарми и развој на мали бизниси“ се развива најмоќниот дел на економијата, а тоа се малите и средни претпријатија што се силата на домашната економија

Слични содржини