Вистина или мит: Постои една работа во која жените се неспоредливо подобри од мажите

од Vladimir Zorba

Потеклото на половите и родовите разлики, природата наспроти културата и потенцијалните последици од овие разлики се предмет на голема социјална дебата. Толку многу што дури и научната заедница се обиде да ги проучува разликите во природата меѓу мажите и жените, а резултатите беа мешани: некои студии покажаа одредена женска супериорност, додека други покажаа машка супериорност, а трети не открија каква било разлика во способностите на мажите и жените.

Значи, дали идејата дека жените се подобри од мажите во пронаоѓањето и запомнувањето зборови е само лажен мит? За да се одговори на тоа прашање, една голема студија покажа дека жените ја имаат оваа способност која е константна со текот на времето и животниот век, иако оваа предност во однос на мажите е релативно мала.

Марко Хирнштајн, професор на Универзитетот во Берген, и неговите колеги спроведоа таканаречена „мета-анализа“, во која ги анализираа комбинираните податоци од сите докторски тези, магистерски трудови и истражувања објавени во научни списанија што можеа да ги најдат.

Оваа мета-анализа опфати повеќе од 350 луѓе, истражувачите открија дека жените всушност подобро ги користат зборовите и ги паметат, а во исто време таа е константна во текот на целиот животен век на поединецот.

„Досега фокусот беше главно на вештините, во кои мажите се најдобри. Сепак, во последниве години фокусот се повеќе се префрла на жените“. вели Хирнштајн во написот објавен во списанието Perspectives on Psychological Science.

Повеќето интелектуални способности покажуваат мала или никаква разлика во просечните перформанси помеѓу мажите и жените: сепак, се покажа дека жените од понежниот пол се одлични во одредени задачи, како што се употребата на зборови и меморијата.

Слични содржини