Блупринт ја организира завршната конференција врзана за проектот за реформи во правосудството

Завршна конференција за проектот „За Правда- Следење на Стратегијата за реформа на правосудниот сектор за 2020-2021. година“, денес ќе оддржи Блупринт групата.

Инаку, за потсетување, Блупринт групата за реформи во правосудството е неформална мрежа на граѓански организации во која членуваат Коалиција „Сите за правично судење“ (КСПС), Хелсиншки Комитет за човекови права на Северна Македонија (МХК), Македонско здружение на млади правници (МЗМП), Институт за човекови права (ИЧП), Институт за европска политика (ЕПИ), Центар за правни истражувања и анализи (ЦПИА) и Фондација Отворено општество – Македонија (ФООМ).

Координатор на Блупринт групата за 2020 година и проектот „ За правда – Следење на спроведувањето на Стратегијата за реформи во правосудството 2020-2021“ е Центарот за правни истражувања и анализи.

 

Слични содржини