На Собраниска комисија ќе се презентира Годишниот извештај за работата на комисијата за надзор на спроведување на мерките за следење на комуникациите

Комисијата за надзор на спроведување на мерките за следење во комуникациите, денес ќе го презентира Годишниот извештај за работата за 2020. година, пред членовите на Собраниската комисија во чија надлежност е.

Оттаму денес е закажана да се оддржи 11. седница на Комисијата за политички систем и односи меѓу заедниците, на која на дневен ред се Национална стратегија за спречување на корупцијата и судирот на интереси 2021-2025, годишните извештаи за работата на Државната комисија за спречување на корупцијата за 2019, на Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен во 2019 годинана Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер во 2019 година, на Инспекцискиот совет за 2019 година и на Агенцијата за администрација за 2019 година.

loading...

Слични содржини