Наставници во САД: Младите не знаат како да користат компјутери

од Vladimir Zorba

Постои значително несовпаѓање во разбирањето за тоа како да се користат компјутери помеѓу различни генерации луѓе, а особено помеѓу наставниците и учениците, според објавата на The Verge.

Наставниците често се жалат дека нивните ученици не можат навреме да ја најдат датотеката што им е потребна за лекцијата. Како по правило, ова се случува затоа што денешната генерација не разбира зошто е потребна хиерархиска структура на папки ако компјутерот има лента за пребарување. Затоа, студентите користат една папка за сите датотеки.

Од гледна точка на наставниците, оваа состојба всушност ја отсликува неможноста за користење компјутер. Хиерархискиот систем, според нив, става се во ред. Но, за студентите, тоа е компликација што е уште повеќе збунувачка отколку што сугерира, и тие мислат дека можат да најдат се на нивниот компјутер со вградените алатки за пребарување и навигација.

Учениците не ги разбираат аналогиите што ги прават наставниците за да им ги објаснат дата системите. Од гледна точка на наставниците, дата системот е датотека. Додека учениците ја разбираат аналогијата со корпа, од која можат да добијат се што сакаат.

Слични содржини