Зголемен процент на млади пушачи во Германија според истражување на KKH

од desk4

Според истражувањето наречено “Форса” и нарачано од Фондот за здравствено осигурување KKH, процентот на младите пушачи во Германија значително се зголемил во последните три години. Во возрастната група од 16 до 29 години, 11% од испитаниците себеси се опишале како редовни пушачи, наспроти 6% во 2020 година.

Истражувањето покажа дека 2% од младите испитаници себеси се опишуваат како повремени пушачи, додека 87% се непушачи. Во возрасната група од 30 до 49 години, уделот на редовните пушачи се зголемил од 19% на 21%, додека во групата од 50 до 69 години бројот на пушачи се намалил од 23% на 19%.

Вкупно, 18% од лицата на возраст над 16 години се редовни пушачи, според истражувањето. Кога станува збор за полната разлика, 74% од жените и 77% од мажите изјавиле дека не пушат.

Експертот за проблеми со зависности, Мајкл Фалкенштајн, изјави за медиумската група “Функе” дека е загрижувачко тоа што особено младите луѓе пушат повеќе.

Слични содржини