Најавена дебатата на тема „Транспарентен избор и ефективно функционирање на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација“

На тема „Транспарентен избор и ефективно функционирање на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација“ денес ќе се одржи дебата во Скопје во организација на Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ

„Оваа дебата се организира со цел актуелизирање на потребата за спроведување транспарентна постапка за избор на независни и стручни членови на комисијата, како основен предуслов идното функционирање на КСЗД да се темели на промовирање еднаквост и недискриминација, како и
заштита на индивидуалните права на дискриминираните и ранливи групи граѓани, информираат од Здружението ЕСЕ.

На настанот, свое учество најавија, Стојан Мишев од Здружението ЕСЕ, како и Драгана Дрндаревска од Мрежата за
заштита од дискриминација.

Слични содржини